» Thiết kế

PHÙ HIỆU HỌC SINH
xanh den
xanh den
xanh den
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HÙNG VƯƠNG
THÀNH NAM
9/8HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ PHÙ HIỆU HỌC SINH
- Nhấp chọn khung sau đó chọn màu trên vòng tròn được màu khung
- Nhấp chọn tên trường sau đó chọn màu trên vòng tròn được màu tên trường
- Nhấp chọn tên học sinh sau đó chọn màu trên vòng tròn được màu tên học sinh
Sau khi chọn được bảng tên ưng ý, quý khách nhập:
- Tên khách hàng:
- Số điện thoại:
Và gửi yêu cầu về cho Phong Thủy hoặc gọi điện thoại trực tiếp về cơ sở để thống nhất mẫu thiết kế.